„Czy niektóre rośliny prowadzą cię po ścianie? Obróć go w prawo i pozwól im jechać samemu! Sposób, w jaki gonty roślin przylegają do powierzchni, jest zdumiewający, prawda?