Nasza urocza Iris! Jest najsłodszym gekonem i mieszka z nami od 3 miesięcy. Uwielbia swoje nowe wiwarium, które jest dwa razy większe od starego.