Przesuń, aby zobaczyć, jak bardzo nowy liść na tej Hoya wyrósł w ciągu 5 dni!