Trochę bliskie spojrzenie na czerwone przyciski Hoya.